Koncentration på organisk mat

vegetable-371910_1280Det finns olika typer av handelsträdgårdar, likväl som det finns olika typer av bönder, när det gäller de produkter som odlas. Här finns det de som väljer att odla ekologiska produkter, och de som väljer att odla med de godkända tillsatser som enligt lag fortfarande får användas vid odling av produkter för försäljning till konsument. De som väljer att odla ekologiskt kommer naturligtvis att få större problem och mer arbete med det ogräs som dyker upp, än vad de som besprutar sina odlingar kommer att få. Här börjar vi dock se ett ganska klart mönster spridas bland konsumenterna, som numera oftare söker efter just ekologiska produkter.

Naturligtvis är det så att ekologiska produkter idag har, och förmodligen alltid kommer att ha, ett högre pris. Detta beror då på att det kräver både mer arbete, samt att de som odlar ekologiskt oftast får en mindre kvantitet på samma odlade yta som den som har valt att bespruta sina odlingar får. Hur som helst är det många handelsträdgårdar som har gått över till ekologisk odling, eller som har delat upp sina odlingar i en del ekologisk och en del traditionell odling. Detta betyder då att du som konsument alltid har ett val, vilket vi tycker är självklart. När det gäller din mat ska du alltid ha ett val att äta det som du själv tycker passar just dig.

Vad som nu kan ses i våra livsmedelsbutiker är ett bredare och mer kvalitativt sortiment av ekologiska produkter. Detta gäller inte enbart grönsaker, kryddväxter och blommor, utan här handlar det även om mjölk och köttprodukter. I stort sett allt som vi äter finns idag i ekologiska produkter. Frågan är helt enkelt vad du själv väljer. Den ökade frekvensen gällande dagens moderna sätt att odla påvisar i alla fall att det blir mer och mer populärt att välja ekologiska produkter.