Är organisk mat bättre än konventionell odling

Om det verkligen finns något som säger att organiskt eller ekologiskt odlad mat skulle vara bättre än den mat som skapas genom odling med godkända produkter är svårt att säga. Här finns det massor av tester och forskningsrön som talar för allt från att det är stora skillnader gällande vår hälsa, till att det inte finns några skillnader alls. Det hela kanske istället ska läggas på det mentala planet, och ifrågasättas från person till person. Finns det verkligen någon som går omkring och tror att det som har odlats fram med hjälp av godkända kemikalier kan vara lika bra och säkert att äta som det som har odlats på den naturliga vägen? Vi tror och hoppas att det sunda förnuftet får segra på denna punkt.

fruit-192753_1280I det här fallet beror det alldeles på var den mat som odlas får växa. Ibland kan det vara så att just den plats som maten odlas på inte har ett bra markvärde. Här kan det då finnas mineraler och kemikalier i marken som gör att det som odlas fram inte blir säkert att förtära. Detta är dock i vissa speciella fall, då det av misstag inte har utförts en kontroll av detta innan odling. Detta är förmodligen den enda gång som besprutad mat kommer att vara bättre än ekologisk.

Om de som odlar verkligen skulle få en lika stor och effektiv skörd genom att odla ekologiskt skulle antagligen alla göra detta. Då skulle priset på ekologiska produkter ej heller vara högre än andra besprutade produkter. Allt talar dock för att ekologisk odling av den mat som vi förtär är avsevärt mycket hälsosammare än vad det är att handla den besprutade versionen av dina grönsaker. Vad väljer du på menyn? Besprutad potatis med löksås och fläsk, eller ekologisk potatis med löksås och fläsk? Svaret på den frågan hoppas vi är självklar.