Det finns handelsträdgårdar i kooperativ form

Att driva en handelsträdgård kan göras på många olika sätt. Det vanligaste av dessa är att det utförs i en bolagsform, vilket oftast betyder en ägare och ett flertal anställda. Många driver även dessa som familjeföretag precis som bonden när de driver sin gård. I dessa fall handlar det alltid om ekonomisk vinning, och att den rörelse som bedrivs måste gå med vinst för att den ska fortsätta drivas. Dock finns det sedan länge tillbaka även handelsträdgårdar som bedrivs i kooperativ form. Detta betyder att det som odlas utförs av många människor inom ett kooperativ, vilket också bidrar till dessa familjers föda i form av grönsaker, kött och andra mejeriprodukter.

1823578_d98f9b1cAtt bedriva verksamhet i kooperativ är något som har blivit vanligare i Sverige, och kan idag ses inom många olika grenar. Vanligast är dock att dessa isolerar sig och inte bedriver någon form av försäljning, och odlar enbart sina ekologiska produkter för sin egen försörjning. Dock finns det de som även bedriver försäljning av sina produkter både via torgförsäljning och via besök direkt på gården. När du finner en av dessa kan du nästan alltid vara säker på att denna grupp av odlare alltid odlar sina grönsaker på ett ekologiskt och naturligt sätt. Här kommer du nästan alltid att finna de absolut bästa råvarorna när det gäller grönsaker och kryddväxter.

Här låter det som att det alltid skulle vara en fördel att välja dessa kooperativ när du ska välja en handelsträdgård. Så kanske det inte är, då det även finns de privatägda handelsträdgårdarna som är mycket måna om att odla sina produkter på ett ekologiskt sätt. Sedan finns de där du som kund alltid har valmöjligheten att välja om du vill äta ekologiskt eller om du vill ha den besprutade varianten. Kanske är det då de som är de bästa då du själv kan välja. Vi tycker dock att valet är lätt. Ät ekologiskt!